Direktur

Hj. Dalina Gusti, SKM., M.Kes.

Wakil Direktur I

Agustika Antoni, S.Kp., M.Biomed

Wakil Direktur II

Nurhamidah Rahman, S.KM., M.Kes

Wakil Direktur III

Ns. Sari Setiarini, M.Kep

Kepala Tata Usaha

Herlina Maiyar, SE.